Privacyverklaring Van Breukelen Makelaardij (KvK 51161826)

Op deze pagina laat Van Breukelen Makelaardij u weten welke gegevens zij verzamelt wanneer u een opdracht verstrekt of wanneer u haar website bezoekt. Verder staat hier vermeld waarom gegevens worden verzameld en hoe hiermee uw belang wordt gediend.

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op alle contacten en overeenkomsten met Van Breukelen Makelaardij. U dient zich ervan bewust te zijn dat Van Breukelen Makelaardij niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Van Breukelen Makelaardij respecteert de privacy van haar klanten en dus ook van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Van Breukelen Makelaardij neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Doeleinden
Van Breukelen Makelaardij verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij hiervoor vooraf toestemming is gegeven. De gegevens worden verzameld met het doel de aan Van Breukelen Makelaardij verstrekte opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Dit betreft de gegevens van opdrachtgevers maar ook de gegevens van potentiële klanten.

Het gebruik van verzamelde gegevens
Op verzoek verstrekt u aan Van Breukelen Makelaardij persoonsgegevens. In ieder geval worden de volgende gegevens bewaard (NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum). Deze gegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te kunnen voeren. De gegevens worden intern opgeslagen en op de server van de webhost. Van Breukelen Makelaardij zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. Wanneer u geen gegevens verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor een goede uitvoering van de opdracht of zo lang als dit wettelijk verplicht is. Afhankelijk van de opdracht (taxatie, verkoop, aankoop, verhuur of advies) worden ook nog aanvullende gegevens verzameld. Het betreffen gegevens over het object, uw persoonlijke omstandigheden en de overige informatie die u aan ons heeft verstrekt zoals bijvoorbeeld:

- eigenschappen en/of waarde van het object
- beeldmateriaal zoals foto`s en video`s van het object
- zoekprofiel, inkomenscategorie en/of gezinssamenstelling
- overige informatie die u ons verstrekt

Derden
Buiten onze provider en de webhost om worden uw gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld. Voor een goede uitvoering van de opdracht worden uw gegevens wel gedeeld met Funda, de software-provider, VastgoedPRO, NWWI. Ook kan de informatie worden gedeeld met onze ICT-adviseur en ons administratie- en belastingadviesbureau.

Beveiliging
Teneinde uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen wordt een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Van Breukelen Makelaardij maakt gebruik van antivirus software, een firewall, een wachtwoord en versleuteling van gegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van Van Breukelen Makelaardij en op de verwerkte persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop Van Breukelen Makelaardij uw persoonsgegevens verwerkt.

Keuzes voor persoonsgegevens
Van Breukelen Makelaardij biedt al haar klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan haar is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit haar bestanden wilt laten halen, kunt u contact met Van Breukelen Makelaardij opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
Van Breukelen Makelaardij controleert regelmatig of zij aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze verklaring, kunt u contact opnemen:

Van Breukelen Makelaardij
Heyendaalseweg 282
6525 SM Nijmegen
024 - 3030002
info@vanbreukelenmakelaardij.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld door de heer mr. T. IJsenbrandt van TIJS. advocatuur te Nijmegen (http://tijsadvocatuur.nl/)

Over Van Breukelen Makelaardij | Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene Voorwaarden