Disclaimer

Hoewel de informatie op deze site met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, kan Van Breukelen Makelaardij geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

Op deze website staan teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Van Breukelen Makelaardij en derden zijn aangeleverd. Er kunnen op de website type- en programmeerfouten voorkomen. Ook is de verstrekte informatie aan wijziging onderhevig. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is vrijblijvend en niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Van Breukelen Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop, of daardoor verstrekte informatie of aanbevelingen. Alle aangeboden informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing door Van Breukelen Makelaardij worden gewijzigd.

Bezoekers van deze site zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Bezoekers van deze site dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle plaatselijk geldende wetten en voorschriften.

Op willekeurige momenten kunnen op het internet storingen, fouten of vertragingen optreden. Van Breukelen Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de website en de daaraan verbonden faciliteiten van Van Breukelen Makelaardij of derden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze site liggen bij Van Breukelen Makelaardij en bij derden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Van Breukelen Makelaardij worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen eveneens van toepassing is op een gehele of gedeeltelijke bewerking daarvan.

Over Van Breukelen Makelaardij | Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene Voorwaarden